SỰ KHÁC NHAU CỦA TA VÀ  TÂY
2 mins read

SỰ KHÁC NHAU CỦA TA VÀ TÂY

SỰ KHÁC NHAU CỦA TA VÀ  TÂY

Ở nước ngoài người ta hôn nhau ngoài đường, đi vệ sinh ở trong nhà. Ở Việt Nam người ta đi vệ sinh ở ngoài đường, hôn nhau phải… lủi vô bụi.

Ở nước ngoài ưu tiên cho phụ nữ, trẻ em và chó trước, sau đó mới đến đàn ông. Ở Việt Nam đàn ông giành đi trước, sau đó phụ nữ, trẻ em và chó, ai khỏe hơn thì đi kế tiếp!

Ở nước ngoài nước thải và dây điện nằm bên dưới mặt đất, còn ở Việt Nam thì ngược lại.

Ở nước ngoài, một người đàn ông thường lo cho sự nghiệp mình trước, sau đó mua xe, rồi cuối cùng cưới vợ. Ở Việt Nam một người đàn ông thường mua xe trước (để cua gái), cưới vợ rồi cuối cùng mới… lo cho sự nghiệp.

Ở nước ngoài ăn chậm đi nhanh còn ở mình ăn nhanh đi chậm. Ở nước ngoài thi trước, cử sau. Ở Việt Nam cử trước thi sau…Ở nước ngoài ăn rồi mới đánh răng , súc miệng .
Ở vn đánh răng rồi mới ăn.

Nước ngoài họp thì tranh cải, làm thì nhất trí. Ở Việt Nam họp thì nhất trí, làm thì tranh cải.

Ở nước ngoài giờ nào việc nấy… Ở VN thì giờ làm việc họ bàn luận việc nhậu và trong bàn nhậu họ bàn công việc làm việc.

vv và vv…các bạn kể tiếp đi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *