2 mins read

Cá độ nhậu

Một anh Vn bước vào quán Mỹ gọi một chai vang. Ông chủ nhìn bộ dạng quê mùa của anh đưa chai vang và lạnh lùng nói: 700 đô
Anh Vn nói:
– Nếu bây giờ tôi cắn được mắt trái của tôi ông mất gì?
– Mày làm được tao khuyến mãi chai vang.
Tức thì anh móc mắt giả ra đưa vào miệng cắn.
Đệch, mất toi chai vang rồi .Lão thì thầm..!
– Thế nếu giờ tôi cắn được mắt phải thì ông mất gì?
– 500 đô! Lão nghĩ chẳng lẽ thằng này mù..!
Tức thì anh lấy hàm răng giả lên cắn vào mắt phải.
Hầy dzà lại mất 500 đô! Tức quá Obama ơi!!
Anh Vn sau khi uống hết chai vang, liểng xiểng đặt lên bàn bên cạnh và nói:
– Giờ em đứng đây mà đái được vào chai kia thì anh mất gì?
Mày làm được tao mất 1000 đô, Mẹ kiếp! tỉnh còn không làm được chứ nói gì say.
Tức thì anh Vn đứng dậy đái văng tung toé mà chẳng trúng cái chai.
Lão Mỹ thấy thế cười kaka…. ngu chưa con mất 1000 đô nhé!
Anh Vn đưa lão Mỹ 1000 đô và nói :
– Em cảm ơn anh, lúc nãy em có cá độ 10 000 đô với thằng Tàu ngồi bàn bên kia rằng, em có thể đái khắp quán mà ông chủ vẫn cười…kaka.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *