13 Th7, 2024
3 mins read

MUỐN LÀM NÊN SỰ NGHIỆP, PHẢI “TỐT NGHIỆP” ĐƯỢC 7 CHỮ NÀY

MUỐN LÀM NÊN SỰ NGHIỆP, PHẢI “TỐT NGHIỆP” ĐƯỢC 7 CHỮ NÀY 1. NIỆM Trước khi kiếm tiền, phải học cách biến mình trở thành người đáng đồng tiền. Tiền đề của hành động là niềm tin vào bản thân. 2. ĐỘNG Lao động thì không có chỗ cho người nhàn rỗi, trong một tập […]

10 mins read

NHỮNG NGƯỜI DẬY SỚM “ĐÁNG SỢ” HƠN NHIỀU SO VỚI NHỮNG NGƯỜI THỨC ĐÊM

NHỮNG NGƯỜI DẬY SỚM “ĐÁNG SỢ” HƠN NHIỀU SO VỚI NHỮNG NGƯỜI THỨC ĐÊM Có học giả nước ngoài từng dành ra 5 năm thời gian để nghiên cứu thói quen thường ngày của 177 người thành công khởi nghiệp từ hai bàn thay trắng, kết quả thu được đó là: 99% những người thành […]

13 mins read

5 LOẠI “NHỜ VẢ” DÙ CÓ QUAN HỆ TỐT MẤY CŨNG TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÊN GIÚP KẺO CHUỐC HỌA VÀO THÂN!

5 LOẠI “NHỜ VẢ” DÙ CÓ QUAN HỆ TỐT MẤY CŨNG TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÊN GIÚP KẺO CHUỐC HỌA VÀO THÂN! Lò.ng tốt cần sử dụng đúng người đúng việc, bạn nên nhớ trong cuộc sống này, không phải ai cũng “xứng” để nhận được sự giúp đỡ. Trong cuộc sống, có năm loại nhờ […]