HỌP LỚP
1 min read

HỌP LỚP

HỌP LỚP
Sau khi tốt nghiệp:
– 5 năm sau: đã kết hôn ngồi 1 bàn, chưa kết hôn ngồi 1 bàn
– 10 năm sau: có con ngồi 1 bàn, chưa có con ngồi 1 bàn
– 15 năm sau: hôn nhân ổn định ngồi 1 bàn, tái hôn ngồi 1 bàn
– 20 năm sau: tửu lượng cao ngồi 1 bàn, tửu lượng kém hơn chút ngồi 1 bàn
– 25 năm sau: vẫn ở trong nước ngồi 1 bàn, định cư nước ngoài ngồi 1 bàn
– 30 năm sau: ăn mặn ngồi 1 bàn, ăn chay ngồi 1 bàn
– 35 năm sau: nghỉ hưu ngồi 1 bàn, chưa nghỉ hưu ngồi 1 bàn
– 40 năm sau: còn răng ngồi 1 bàn, hết răng ngồi 1 bàn
– 45 năm sau: những ai tự đến được ngồi 1 bàn, những ai được dìu đến ngồi 1 bàn
– 50 năm sau: nói đến là đến ngồi 1 bàn, nói đến không đến để trống 1 bàn
– 55 năm sau: đến được ngồi 1 bàn, không đến được để ảnh 1 bàn
– 60 năm sau: đến được không đủ 1 bàn
=> Đời người ngắn ngủi, những gì đã qua đều trở thành hồi ức. Nếu có thể hãy đi họp lớp nhiều hơn!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *