1 min read

Sượng

Nữa đêm có tên trộm lẻn vào nhà hai vợ chồng người Nghệ An , tìm mãi chẳng thấy gì để lấy. Hắn bèn mò xuống bếp bỗng thấy nồi khoai luộc tính lấy một củ định ăn cho đỡ đói. Bỗng hắn nghe nói:
– Sượng!!!
Tên trộm bèn bỏ củ khoai xuống và lấy củ khác thì lại nghe….. kêu lên:
– Sượng!!!
Lần này hắn lại bỏ củ khoai đấy xuống và bốc lấy củ khác. Lần này hắn lại nghe kêu….. to hơn:
– Sượng, lắm anh ơi !!!
Tên trộm tức chịu hết nổi bèn hét lên:
– Nghèo gì nghèo dữ vậy, có nồi khoai luộc mà củ nào cũng sượng hết là sao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *