KHÔNG AI HỌC CẢ
2 mins read

KHÔNG AI HỌC CẢ

Hùng mới đi học về, vừa đi vừa khóc mếu máo chạy vào nhà, mách với bố:
– Thầy giáo trù dập con quá, bố ạ. Hôm nào thầy cũng gọi con lên trả bài. Thầy cố tình chọn những câu thật khó để con không trả lời được thì thầy phạt. Hôm nay con lại bị phạt cầm tai đứng ở cuối lớp.

Bố Hùng nghe xong thì tức lắm. Hôm sau ông ta dẫn Hùng, hầm hầm vào gặp thầy:
– Tôi nghe cháu nó nói thầy trù đập nó ghê lắm. Tại sao thầy lại đối xử với con tôi như vậy?

Thầy giáo ngạc nhiên hỏi lại:
– Tôi trù đập con ông hồi nào đâu? Nhưng ông xem, hôm qua tôi bảo cháu lên bảng trả bài, nó cũng không trả lời được, kể cả câu hỏi dễ nhất.

Ông bố hỏi lại:
– Tôi lại nghe cháu nó nói thầy toàn chọn câu khó thôi. Đâu, thầy cho tôi một ví dụ xem nào.

Thày giáo cười nói:
– Này nhé, hôm qua tôi hỏi cháu tướng Trần Hưng Đạo chết năm nào mà nó có trả lời được đâu.

Bố Hùng ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp:
– Thôi, thầy cũng thông cảm cho cháu. Gia đình tôi là gia đình làm ăn buôn bán, lâu lâu coi báo thì xem tin tức chứ ai đi đọc cáo phó làm gì.

Thày giáo: !!!???!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *