THÔNG MINH LÀ TRỜI PHÚ, LƯƠNG THIỆN LÀ LỰA CHỌN
1 min read

THÔNG MINH LÀ TRỜI PHÚ, LƯƠNG THIỆN LÀ LỰA CHỌN

THÔNG MINH LÀ TRỜI PHÚ, LƯƠNG THIỆN LÀ LỰA CHỌN
1. Giàu sang chẳng nên hưởng hết, chia cho người chút ít, lấy chút phúc cho mình.
2. Tài năng không cần phô trương hết, dành cơ hội cho người khác, giữ sự sâu sắc cho mình.
3. Có công không nhận hết, chuyển cho người vài phần, lưu khiêm nhường cho mình.
4. Được yêu quý chớ nên cậy hết vào, sẻ cho người chút ít, lưu cho mình đường lui.
5. Hiểu hết lý lẽ chẳng cần tranh cãi đến cùng, mở đường cho người khác, giữ khoan dung cho mình.
6. Trách người không cần hà khắc đến tàn nhẫn, chừa cho họ chút mặt mũi, giữ cho mình chút độ lượng.
7. Nhìn thấu lòng người cũng không cần nói ra hết, chừa cho họ một con đường, chừa cho mình chút khẩu đức.
8. Vì cuộc sống rất ngắn ngủi hãy sống thật trọn vẹn, chân thành và tử tế.
– sưu tầm –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *