THẾ MÀ TAO CỨ TƯỞNG.
1 min read

THẾ MÀ TAO CỨ TƯỞNG.

CON HƠN CHA…

Hai cha con cùng đi “Cuộc thi tìm hiểu về Phụ nữ”.
Kết quả: người con đậu, người cha rớt.
Thế là người cha bực mình hỏi con:
– Tao lớn hơn mày mấy chục tuổi, lẽ nào lại không hiểu phụ nữ bằng mày hả? Mày hãy
nói tao nghe mày đã trả lời các câu hỏi thi như thế nào.
Người con từ tốn lặp lại từng câu hỏi của cuộc thi và câu trả lời của cậu ta :

1. Tóc của người phụ nữ ở đâu quăn nhất?
Con trả lời ở Châu Phi
Người cha la lên:
– THẾ MÀ TAO CỨ TƯỞNG.
2. Cơ quan nào của người phụ nữ mạnh nhất?
Con trả lời : Hội Phụ NữThế Giới.
Nguời cha lại la lên:
– THẾ MÀ TAO CỨ TƯỞNG.
3. Cái gì của người đàn ông mà người phụ nữ cần nhất.
Con trả lời: Túi tiền.
Người cha thở dài:
– THẾ MÀ TAO CỨ TƯỞNG …

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *