23 Th7, 2024
1 min read

Chờ gởi tiền xuống

Một chị mặc áo trắng từ chung cư cao tầng bước vào shop định mua đồ, vào tới cửa chợt nhớ không mang theo ví tiền, liền gọi cho em gái mang tiền xuống cho chị. Trong lúc chờ đợi, chị thấy mấy người đang đốt vàng mã bên đường, chị tiến lại bắt chuyện: […]