13 Th7, 2024
5 mins read

18 câu nói truyền động lực cho bạn ngay lập tức

18 CÂU NÓI TRUYỀN ĐỘNG LỰC CHO BẠN NGAY LẬP TỨC 1. Không ai có quyền phán xét bạn vì họ không biết bạn đã trải qua những gì. Họ có thể đã nghe những câu chuyện nhưng họ không bao giờ có cùng cảm giác với bạn. 2. Nếu muốn tìm kiếm đam mê, […]