19 Th7, 2024
7 mins read

Những việc làm hữu ích để cải thiện tình trạng “sương mù não” hậu COVID-19

Những việc làm dưới đây có thể hữu ích để các bạn cải thiện tình trạng “sương mù não” hậu COVID-19. Trong thời gian phục hồi sau COVID-19, bạn có thể gặp loạt khó khăn liên quan đến khả năng suy nghĩ của mình (được gọi là “nhận thức”). Những khó khăn này có thể […]