19 Th7, 2024
1 min read

Răng khểnh

Một cặp đôi nọ quen nhau qua di động. Trong thời gian quen nhau được một tháng, họ quyết định tìm hiểu nhau và để tiến xa hơn. Mỗi người đưa ra một vài quan điểm, về mẫu người mà mình yêu thích. Khi chàng trai nói về những ưu điểm mẫu người mà mình […]