13 Th7, 2024
27 mins read

Sếp thông cảm, có vẻ như vợ em sẽ đẻ luôn chứ không đợi chúng ta họp xong!

À, hóa ra thế đấy, giờ tôi đoán ra “NÓ” là cái gì rồi, Mi ẹ khỉ, chúng mày đưa vợ vào đẻ hay tổ chức cuộc thi … BÁN KÍNH thế hả? Lúc cái thằng VỢ MỞ 10 PHÂN quay sang hỏi tôi: ”Vợ anh mở mấy phân rồi?” :-q Tôi lạnh lùng trả lời: “Vào từ sáng, 5 tiếng rồi, chắc phải mở được NỬA MÉT!” . Úi giời, thằng đó nó rơi cmn điện thoại luôn, chết cụ mày đi, thích THI với bố à???