19 Th7, 2024
2 mins read

Chuyện …tấm bản đồ buổi dự giờ môn địa lý

Tấm bản đồ buổi dự giờ môn địa lý Cô giáo trẻ, mới vừa ra trường không lâu, bước vào lớp, Hôm nay là buổi dự giờ môn học của cô. Tay cô đang ôm tấm bản đồ Việt Nam được cuộn tròn. Tiếc là cô giáo người không cao lắm, mà cái đinh để […]