19 Th7, 2024
THƯƠNG!
1 min read

THƯƠNG!

Chị Châu hỏi chị Mỹ: “Chồng chị có thương chị hông?”
Chị Mỹ: “Hông” ”
Chị Châu: “Tui thấy mỗi lần đi đâu thì ảnh đi vòng qua mở và đóng cửa xe. Như vậy là ảnh thương chị chứ!”
Chị Mỹ: “Hổng phải, ảnh sợ chị mở cửa ra đụng xe khác làm trầy xe ảnh.”
Chị Mỹ: “Còn em?”
Chị Châu: “Chồng em thương em lắm! Ảnh nói ảnh thích ngủ với em thôi, không thích ngủ với ai hết.”
Chị Mỹ: ” Dzậy sao?”
Chị Châu: “Ảnh nói ngủ với em, ảnh ngủ một giấc tới sáng, còn ngủ với mấy bà khác thì ảnh cứ thức dậy nhiều lần, mệt muốn chết!”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *