Cho con đào tao nó biết mặt.
1 min read

Cho con đào tao nó biết mặt.

Trong tù : Có một ông già hơn 90 tuổi và một anh trẻ khoảng hai mươi mấy, vừa ngồi gỡ ghẻ, vừa hàn huyên tâm sự.
Anh tù già hỏi: “Mầy làm gì mà bị ở tù ?”
Anh tù trẻ: “Tui bỏ vợ…..”
Anh tù già ngắt lời: “Tao sống tới từng tuổi này, hơn 90 tuổi, chưa nghe luật pháp nào lạ kỳ vậy, bỏ vợ mà cũng đi tù à?”
Anh tù trẻ: “Tui chưa nói hết mà ông nhảy vô miệng tui rồi. Ông nghe kỹ nè: Tui bỏ vợ tui từ lầu ba xuống, ông nội à ! Còn ông sao đi tù vậy ?”
Anh tù già: “Tao bị con nhỏ trong xóm, đáng tuổi cháu nội, thưa tội hiếp dâm nó.”
Anh tù trẻ: “Chời ! Năm nay ông hơn 90 tuổi rồi thì còn xí quách đâu nữa mà hiếp dâm !”
Anh tù già: “Thì tao bị người ta chê tao già hết xí quách, Cho nên lúc con nhỏ hàng xóm vu khống, tao mừng quá nhận tội luôn. Cho con đào tao nó biết mặt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *