Chồng thương vợ phải như thế

THƯƠNG!

10/11/2017 Truyện Xưa 0

Chị Châu hỏi chị Mỹ: “Chồng chị có thương chị hông?” Chị Mỹ: “Hông” ” Chị Châu: “Tui thấy mỗi lần đi đâu thì ảnh […]