Sếp thông cảm, có vẻ như vợ em sẽ đẻ luôn chứ không đợi chúng ta họp xong!

27/09/2016 Truyện Xưa 0

À, hóa ra thế đấy, giờ tôi đoán ra “NÓ” là cái gì rồi, Mi ẹ khỉ, chúng mày đưa vợ vào đẻ hay tổ chức cuộc thi … BÁN KÍNH thế hả? Lúc cái thằng VỢ MỞ 10 PHÂN quay sang hỏi tôi: ”Vợ anh mở mấy phân rồi?” :-q Tôi lạnh lùng trả lời: “Vào từ sáng, 5 tiếng rồi, chắc phải mở được NỬA MÉT!” . Úi giời, thằng đó nó rơi cmn điện thoại luôn, chết cụ mày đi, thích THI với bố à???