khám nhầm

Khám nhầm

16/12/2016 Truyện Xưa 0

Một phụ nữ bồng đứa bé vô phòng khám Bác sĩ cẩn thận kiểm tra sức khoẻ cho bé và phát hiện thằng bé bị […]