THƯƠNG!

Chồng thương vợ phải như thế

Chị Châu hỏi chị Mỹ: “Chồng chị có thương chị hông?”
Chị Mỹ: “Hông” ”
Chị Châu: “Tui thấy mỗi lần đi đâu thì ảnh đi vòng qua mở và đóng cửa xe. Như vậy là ảnh thương chị chứ!”
Chị Mỹ: “Hổng phải, ảnh sợ chị mở cửa ra đụng xe khác làm trầy xe ảnh.”
Chị Mỹ: “Còn em?”
Chị Châu: “Chồng em thương em lắm! Ảnh nói ảnh thích ngủ với em thôi, không thích ngủ với ai hết.”
Chị Mỹ: ” Dzậy sao?”
Chị Châu: “Ảnh nói ngủ với em, ảnh ngủ một giấc tới sáng, còn ngủ với mấy bà khác thì ảnh cứ thức dậy nhiều lần, mệt muốn chết!”