Không có ảnh

LỚP NĂM LÊN THẲNG ĐẠI HỌC

04/07/2016 Truyện Xưa 0

Sau gần một tiếng “tra tấn” Hùng bằng những câu hỏi về khoa học, câu nào Hùng cũng đáp đúng hết, ông Hiệu trưởng rất hài lòng và giao cho cô giáo hỏi Hùng về kiến thức tổng quát.

Chuyện tắm táp xứ Áng

01/07/2016 Truyện Xưa 0

Tháng bốn, máy thép xứ Áng trút hóa chất xuống nước giết cá chết trắng, nhím chết hết, cát, sóng chết hết … tóm tắt chúng giết chết hết ráo.

Nó và hắn

16/06/2016 Truyện Xưa 0

Nó đạp xe đi trên một con đường đầy hoa bò cạp nở rộ vàng ươm, trải dài từ đầu đến cuối đường lung linh trong nắng . Nó đang đến nơi làm từ thiện. Đang đi bỗng một nguồn nước từ trên cao ập xuống thế là ướt không chỗ khô.