Sượng

Nữa đêm có tên trộm lẻn vào nhà hai vợ chồng người Nghệ An , tìm mãi chẳng thấy gì để lấy. Hắn bèn mò xuống bếp bỗng thấy nồi khoai luộc tính lấy một củ định ăn cho đỡ đói. Bỗng hắn nghe nói:
– Sượng!!!
Tên trộm bèn bỏ củ khoai xuống và lấy củ khác thì lại nghe….. kêu lên:
– Sượng!!!
Lần này hắn lại bỏ củ khoai đấy xuống và bốc lấy củ khác. Lần này hắn lại nghe kêu….. to hơn:
– Sượng, lắm anh ơi !!!
Tên trộm tức chịu hết nổi bèn hét lên:
– Nghèo gì nghèo dữ vậy, có nồi khoai luộc mà củ nào cũng sượng hết là sao.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*