Phân biệt sờ nặng S và sờ nhẹ X

Phân biệt “S” nặng và X nhẹ

Cô giáo : Các em có thấy chữ sờ nặng (S) có cái mỏ như mỏ chim không? Còn chữ sờ nhẹ (X) trông nó như cánh bướm đúng không nào? Bây giờ các em hãy đọc theo cô nhé :

  • Sờ nặng là sờ chim, sờ nhẹ là sờ bướm. Bây giờ các em hãy đặt câu ví dụ nhé :

– Bạn An : Sờ chim là sung sướng ạ.

– Bạn Lan : Sờ bướm là xấu xa ạ.

Các em cùng đọc theo cô nhé : Sờ nặng là sờ chim. sờ chim là sung sướng, sờ nhẹ là sờ bướm. sờ bướm là xấu xa.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*