Lấy Oán Trả Ơn 😂😂😂

Lấy Oán Trả Ơn 😂😂😂
Sau khi được chàng thiếu hiệp ra tay tương cứu, cô gái thẹn thùng, bẽn lẽn nói:
– Để đền đáp ơn cứu mạng của chàng, tiện nữ xin được lấy thân này báo đáp, gả cho chàng. Đời này, kiếp này một lòng nâng khăn sửa áo cho chàng…
Chàng thiếu hiệp ngước lên trời, thở dài lắc đầu:
– Cô nương đừng để bụng làm chi. Người ta xinh đẹp, kiều diễm mới gọi là lấy thân báo đáp. Còn như nàng đây, là … lấy oán trả ơn đấy.