HỌP LỚP

họp lớp

HỌP LỚP
Sau khi tốt nghiệp:
– 5 năm sau: đã kết hôn ngồi 1 bàn, chưa kết hôn ngồi 1 bàn
– 10 năm sau: có con ngồi 1 bàn, chưa có con ngồi 1 bàn
– 15 năm sau: hôn nhân ổn định ngồi 1 bàn, tái hôn ngồi 1 bàn
– 20 năm sau: tửu lượng cao ngồi 1 bàn, tửu lượng kém hơn chút ngồi 1 bàn
– 25 năm sau: vẫn ở trong nước ngồi 1 bàn, định cư nước ngoài ngồi 1 bàn
– 30 năm sau: ăn mặn ngồi 1 bàn, ăn chay ngồi 1 bàn
– 35 năm sau: nghỉ hưu ngồi 1 bàn, chưa nghỉ hưu ngồi 1 bàn
– 40 năm sau: còn răng ngồi 1 bàn, hết răng ngồi 1 bàn
– 45 năm sau: những ai tự đến được ngồi 1 bàn, những ai được dìu đến ngồi 1 bàn
– 50 năm sau: nói đến là đến ngồi 1 bàn, nói đến không đến để trống 1 bàn
– 55 năm sau: đến được ngồi 1 bàn, không đến được để ảnh 1 bàn
– 60 năm sau: đến được không đủ 1 bàn
=> Đời người ngắn ngủi, những gì đã qua đều trở thành hồi ức. Nếu có thể hãy đi họp lớp nhiều hơn!!!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*