ĐƯỜNG SỐNG – ĐƯỜNG CHẾT

Một hầm lò khai thác than bị động đất, những người công nhân trong hầm hi vọng được sống sót, cho nên chen lấn nhau, cố tìm đường thoát ra ngoài, nhưng vì chen lấn nên làm cho đường ra vốn đã hẹp bị tắc tịt lại.

Kết quả là chẳng còn ai sống sót.

Song trong một hầm lò cạnh đấy, ông đội trưởng rất bình tĩnh đã thét to lên:

– ” Tất cả đứng yên, ngoài kia đá đang lăn vào đấy. Ai ở phía trước lùi lại đi. Khi mọi người lùi cả vào góc hầm đứng yên, ông mới nói tiếp:

-Bình tĩnh! Bình tĩnh! Đừng cố chen lấn, cứ từ từ, từng người ra một, không có nguy hiểm gì đâu! ”

Chính bản thân ông đội trưởng, không phải là không muốn sống nhưng trước tình thế cấp bách, ông đã lưu lại để chỉ huy cho mọi người lần lượt chạy ra ngoài. Ông là người ra khỏi hầm lò cuối cùng. Kết quả là hơn hai chục công nhân của đội ông đã tìm được con đường sống, và chính ông cũng thoát khỏi được cảnh hiểm nghèo.

Trong đời sống thường là như thế này: Anh không cho người khác một con đường sống, thì cuối cùng cũng lại là chính anh đã tự cắt đứt con đường sống của mình.

Sưu tầm.