Chuyện Ông Thọ và cô gái Hà Lan

Ông Thọ tán tỉnh cô gái Hà Lan.
– Lan ơi! Anh iu Em.
– Thôi đi, ông đã gay lại còn bày đặt.
– A kòn Zin mà.
– Đã có sữa laị còn bị tiệt trùng nữa.

Ông Thọ: Bộ em tưởng em còn zin chắc?
Lan: ????
Ông Thọ: Em thấy con gái có đứa nào có sữa ko? Chỉ có đàn bà mới có sữa thôi.

Cô gái Hà Lan:
– Vấn đề nì thì em hổng có rõ. Nhưng em biết chắc chắn là hầu hết mí anh con trai thèm thuồng bình sữa con gái hơn.