Bài hát về miền viễn Tây hay

Dù đã nghe qua nhiều bản hòa âm khác nhau nhưng mỗi bản phối có những cái hay riêng, nhưng tinh thần bài này nghe hoài không chán thật